Susulan daripada pengumuman Pakej Accelerator Kurier Negara (PAKEJ) sebagai usaha kerajaan bagi meningkat kualiti perkhidmatan dan pengalaman yang lebih baik kepada pengguna, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) melihat Pusat Internet Komuniti (PIK) berpotensi untuk dijadikan sebagai titik serahan setempat untuk kemudahan penduduk di kawasan luar bandar.

SKMM juga memaklumkan mereka kini dalam usaha mewujudkan sebuah platform tunggal untuk titik serahan setempat yang akan dianggotai oleh pelbagai pemain industri. Pelaksanaan pelan itu dibahagikan kepada dua fasa iaitu Fasa Pertama melibatkan aspek pembangunan platform yakni pengumpulan semua titik serahan setempat oleh pelbagai syarikat di bawah satu bumbung.

Manakala Fasa Kedua pula menghubungkan platform tersebut dan diintegrasikan dengan e-pasaran.

Usaha-usaha ini sekaligus diharap akan menjadi daya mempertingkatkan pertumbuhan sektor e-dagang serta memastikan kepentingan pengguna sentiasa terpelihara.

Sumber: SKMM, Gambar: Freepik